Utbildningar

  
Vårt mål är att leverera en utbildning via e-learning som gör att ni känner er trygga när ni ska ut och köra en minikran eller att arbeta som en lastkopplare eller signalman. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för er som ska jobba som lastkopplare signalman.
Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftandordning eller lyftredskap i sitt arbete skall ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.
Den här utbildningen ger minikransoperatören en heltäckande behörighet för de vanligast förekommande minikranarna upp till 10 tonmeter och som producerats enligt EN 13000 (Standard för Lyftkranar - Mobilkranar) samt att lastkoppla och agera signalman. 

Hela denna utbildning sker i enlighet med Swedish Rentals läroplan och den utgår från de internationella standarderna:
  • ISO 9926-1 Kranar utbildning av förare.
  • ISO 9926-2 Kranar utbildning av förare – Mobilkranar.
  • ISO 12480-1 Lyftkranar säker användning.
Samt arbetsmiljöverkets föreskrift
  • AFS2006:6 Användning av lyftandordningar och lyftredskap.

Vi lägger fokus på en varierad utbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildning hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Ni blir utmanade genom hela utbildningen.

Utbildningen är uppbygg med en teoretisk del samt en praktisk del. Den teoretiska delen läser eleven själv via sin mobiltelefon, surfplatta eller PC. I samband med att ni gör den praktiska delen kommer ni att göra ett teoretiskt slutprov. Därefter utför ni den praktiska delen.

Tidsåtgång
Teoretiska delen: 2-4 timmar
Praktiska delen: 2-6 timmar. 
 
  
  

Sök kran efter behov

Lyfthöjd   m
Arbetsradie   m
Lyftvikt   kg
Maskinvikt   kg
Maskinlängd   cm
Maskinbredd    cm